Eng
השתלמויות
עכו- פנים רבות לה

מרכז סיור ולימוד גליל
25/07/2019 - 25/07/2019
מדריך: מעין ארד, רכז הדרכה במרכז סיור ולימוד גליל
יהודי עכו והגליל המערבי

להרשמה
חולדה והרטוב – בין תרפ"ט...

בית ספר שדה שער הגיא
29/08/2019 - 29/08/2019
מדריך: אביעד דמביץ
חולדה והרטוב – בין תרפ

להרשמה
השפלה הדרומית- אדם וסביב...

מרכז סיור ולימוד סוסיא
08/07/2019 - 08/07/2019
מדריך: ד"ר דורון שר אבי
השפלה הדרומית- אדם וסביבה לאורך הדורות

להרשמה
פרוזדור ירושלים- עיונים ...

בית ספר שדה שער הגיא
22/07/2019 - 22/07/2019
מדריך: אביעד דמביץ, אבי פיקאר, יוסי שפנייר, ישראל רוזנסון, אביחי ברג
פרוזדור ירושלים- עיונים וחידושים בדרך אל העיר

להרשמה
מחורבן לבניין מביריה לנב...

מרכז סיור ולימוד אורות הגליל
08/08/2019 - 08/08/2019
מדריך: אביה כהן
מחורבן לבניין מביריה לנבוריה

להרשמה
אסטרונומיה תצפיתית

מרכז סיור ולימוד סוסיא
29/08/2019 - 29/08/2019
מדריך: אורי בן דוד – ממקימי "הדובה הגדולה – אסטרונומיה תצפיתית", מנחה תצפיות כוכבים, חבר ב"אגודה הישראלית לאסטרונומיה", מנהל חינוכי ב"מסע הישראלי" , שלמה בוסקילה – מדריך טיולים ומנחה תצפיות כוכבים ב"דובה הגדולה – אסטרונומיה תצפיתית". שותף ויוזם אירועים אסטרונומיים רבים ברחבי הארץ, חבר ב"אגודה הישראלית לאסטרונומיה", מדריכי "הדובה הגדולה"
אסטרונומיה תצפיתית

להרשמה
השתלמות

מרכז סיור ולימוד אורות הגליל
29/08/2019 - 29/08/2019
מדריך: שרגא שמידלר, מדריך טיולים מזה 12 שנה, תושב ואומן צפתי, מתמחה בסיפורי חסידים קבלה לאומנות בצפת. אביה כהן- רכז הדרכה במדרשת אורות הגליל
השתלמות

להרשמה

פרוזדור ירושלים- עיונים וחידושים בדרך אל העיר

מושב ראשון- העלייה ההמונית בראשית שנות המדינה והשפעתה על הפרוזדור: 3 מעברות- קסטל, הרטוב, כסלון, עבודות הדחק והמצב הביטחוני.
מושב שני- הפרוזדור כיום: התפתחות כבישים, שימור ופיתוח תיירות, 
מושב שלישי-דתות בפרוזדור: נוצרים, מוסלמים ויהודים,: סיפור ערביי אבו גוש, כנסיות בדרך אל העיר, מסורת ובתי כנסת- ההשפעה היהודית מתחילת ההתיישבות באזור
סיור- בעקבות מאורעות תרפ"ט בפרוזדור. שני סיורים- מוצא ועטרות. 

 

לוח זמנים

תכנית ומסלול:
10:00- התכנסות ברמות שפירא, בית מאיר
10:30- מושב ראשון
12:00- מושב שני
14:00- מושב שלישי
16:00- יציאה לסיור
18:30- סיום. 

יצירת קשר: bisash@ramotshapira.org.il

 

מדריך ההשתלמות

אביעד דמביץ, אבי פיקאר, יוסי שפנייר, ישראל רוזנסון, אביחי ברג

מחיר

90 ש"ח

צרו איתנו קשר

לקבלת עדכונים ויצירת קשר השאירו פרטים טלפון: 08-6630030 | כתובת: רח' המלאכה 9, בית כסלו, אזור תעשיה צפוני, לוד