Eng
רענוני ע"ר וביטחון
15.09.2019-ההרשמה נסגרה

אשכולות
15/09/2019 -

לפרטים
23.10.2019

אשכולות
-

להרשמה
19.11.2019

אשכולות
-

להרשמה
15.9.19- השתלמות חדשה!

אשכולות
-

להרשמה

15.9.19- השתלמות חדשה!

אשכולות מזמינה את מדריכי הטיולים להרשם להשתלמות רענון עזרה ראשונה וביטחון ובטיחות!

שימו לב, לאור הביקוש, פתחנו השתלמות נוספת! ההשתלמות תתקיים במרכז נפגשים ברח' בן יהודה 26, ירושלים

לוחות זמנים

9:00-14:00  השתלמות ריענון בטחון ובטיחות

14:00-14:30 הפסקת צהרים

14:30-19:00 השתלמות עזרה ראשונה

להרשמה

לפרטים והרשמה: 086630080

מחיר

170 ₪
170 ש"ח - יום שלם
120 ש"ח - עזרה ראשונה
75 ש"ח - ביטחון ובטיחות

להרשמה

צרו איתנו קשר

לקבלת עדכונים ויצירת קשר השאירו פרטים טלפון: 08-6630030 | כתובת: רח' המלאכה 9, בית כסלו, אזור תעשיה צפוני, לוד